ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

28
ก.ย.
กิจกรรม ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

๑๐๐ ปี ธงชาติไทย กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ร่วมร้องเพลงชาติไทย ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ ๑๐๐ ปี #ฉันคือคนไทย #ฉันภูมิใจความเป็นชาติไทย