ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

09
ก.ย.
ซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

เตรียมความพร้อมและซักซ้อมบุคคลากรในหน่วยงานโดยได้รับการฝึกอบรมจากทีมงานบริษัทนาซ่าไฟร์เทรนนิ่งจำกัด

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงสีข้าวกำแพงเพชร) ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมบุคคลากรในหน่วยงานโดยได้รับการฝึกอบรมจากทีมงานบริษัทนาซ่าไฟร์เทรนนิ่งจำกัด