ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

08
ก.ย.
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

โรงงานข้าวนครหลวงได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) จัดกิจกรรม วันศุกร์ สุขใจ ให้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าสำนักงาน ถือเป็นการเริ่มต้นการทำงานเดือนกันยายนที่อิ่มบุญกันทั่วหน้า