ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

04
ก.ย.
โรงสีข้าวสุพรรณบุรี จัดพิธีทำขวัญข้าว

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี) จัดพิธีทำขวัญข้าว (รับขวัญท้องข้าว)

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ( โรงสีข้าวสุพรรณบุรี ) จัดพิธีทำขวัญข้าว (รับขวัญท้องข้าว) โดยเชิญหมอทำขวัญข้าว (คุณย่าเพี้ยน) ในชุมชนบ้านท่าเตียน ประกอบพิธีทำขวัญข้าว ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานเป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญู ต่อแม่โพสพเทวี ผู้พิทักษ์รักษาต้นข้าวซึ่งเชื่อกันมาแต่ครั้งโบราณว่า การทำขวัญข้าวจะทำให้ข้าวในนาอุดมสมบูรณ์ และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยมี ตัวแทนชุมชน และพนักงานเข้าร่วม ณ แปลงนาพยากรณ์ หมู่ 11 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี