ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

04
ก.ย.
งานมหกรรมกีฬาข้าว ซี.พี.กำแพงเพชร

โรงสีข้าวกำแพงเพชรจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2560 ภายใต้โครงการ “ งานมหกรรมกีฬา ข้าว ซี.พี. กำแพงเพชร

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงสีข้าวกำแพงเพชร) ได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2560 ภายใต้โครงการ “ งานมหกรรมกีฬา ข้าว ซี.พี. กำแพงเพชร (ครั้งที่ 6) โดยมีการจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 4-8 กันยายน 2560 ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีกีฬาทั้งหมด 3 ประเภทได้แก่ ฟุตซอล บอลเวลย์บอล กีฬาพื้นบ้านและมีการแข่งขันการประกวดขวนพาเหรดของแต่ละสี ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างผู้บริหารและพนักงานเป็นอย่างดี