ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

02
ก.ย.
ปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติฯ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม CSR ของ โรงสีข้าวบุรีรัมย์ กิจกรรม“ปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติฯ”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คุณยุทธศาสตร์ โคตรณรงค์ (ผู้จัดการทั่วไป), พนักงาน และผู้รับเหมา บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงสีข้าวบุรีรัมย์) ร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกท่านได้เป็นอย่างดี