ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

25
ส.ค.
โรงงานข้าวเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2017 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนต์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จากจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งบริษัท ที่เข้ารับรางวัล ได้แก่
 
บริษัท ข้าว ซี.พี จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง)
 
บริษัท ข้าว ซี.พี จำกัด (โรงงานข้าววังแดง)
 
บริษัท ข้าว ซี.พี จำกัด (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี)
 
โดยรางวัลนี้ เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ เห็นความสำคัญของแรงงานสัมพันธ์ และการจัดสวัสดิการที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งทำให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทำงานดีขึ้น และสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพให้กับทางบริษัทฯ