ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

15
ก.พ.
เปิดบ้านข้าวตราฉัตร

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ( โรงงานข้าวนครหลวง ) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานทางด้านกิจกรรม 5ส ของบริษัท