ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

27
ม.ค.
เปิดบ้านข้าวตราฉัตร

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ( โรงงานข้าวนครหลวง ) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บ. ITOCHU เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวที่ทันสมัย