ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

26
ม.ค.
เปิดบ้านข้าวตราฉัตร

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ( โรงงานข้าวนครหลวง ) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริงของบริษัท