ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

23
ม.ค.
เปิดบ้านข้าวตราฉัตร

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ( โรงงานข้าวนครหลวง ) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากบริษัท