ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

23
ม.ค.
ต้อนรับคณะผู้บริหาร BMUL

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ( โรงงานข้าวนครหลวง ) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co.,Ltd. ( BMUL ) เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวที่ทันสมัย