ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

14
ม.ค.
งานวันเด็ก จ.ตรัง

ข้าวตราฉัตรร่วมกับเทศบาลตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมงานวันเด็ก โดยนำข้าวไข่เจียวแจกให้กับเด็ก ๆ ที่มาร่วมงานจำนวน 300 กล่อง พร้อมมอบขนมริ-โอ้ จำนวน 1 ลัง ให้กับน้อง ๆ ที่ทำกิจกรรม