ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

28
ธ.ค.
เปิดบ้านข้าวตราฉัตร

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ( โรงงานข้าวนครหลวง ) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจากโครงการพัฒนาผู้นำ Business Leader Program ( BLP 8 ) เข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารควบคุมกระบวนการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของบริษัทฯ