ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

22
ธ.ค.
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผู้บริหารและพนักงาน ข้าวตราฉัตร และปุ๋ย ซี.พี.หมอดิน รวบรวมทุนทรัพย์ เข้าช่วยเหลือ โรงเรียนเทศบาล7 (วัดประสิทธิชัย) ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง

คุณมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการ นำทีมจิตอาสา มอบข้าวตราฉัตรใช้เป็นอาหารกลางวัน ปุ๋ย ซี.พี.หมอดินสำหรับแปลงเกษตร และอุปกรณ์การศึกษา โต๊ะ เก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร ทดแทนที่ชำรุดเสียหาย เป็นส่วนหนึ่งในการผนึกกำลัง ตอบแทนประเทศชาติและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน