ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

20
ธ.ค.
เปิดบ้านข้าวตราฉัตร

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ( โรงงานข้าวนครหลวง ) เปิดบ้านต้อนรับ Mr. Zhang Xi Xian อธิบดีกรมการเกษตร มณฑณหูหนาน และคณะจากประเทศจีนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวของบริษัทฯด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ