ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

28
พ.ย.
ต้อนรับคณะสังคมศาสตร์

บริษัท ข้าว ซี.พี .จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขารัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวที่ทันสมัย