ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

23
พ.ย.
เปิดบ้านข้าวตราฉัตร

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ( โรงงานข้าวนครหลวง ) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากสมาคมเทคโนโลยี ( ไทย-ญี่ปุ่น ) เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านงาน 5ส & Visual Control เครื่องมือช่วยเพิ่มผลิตภาพในองค์กร