ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

22
พ.ย.
เปิดบ้านข้าวตราฉัตร

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ( โรงงานข้าวนครหลวง ) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากหลักสูตร " ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์สู่อาเซียนและประชาคมโลก " ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่และสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าเยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวที่ทันสมัย