ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

20
ก.ย.
เปิดบ้านข้าวตราฉัตร

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ( โรงงานปรับคุณภาพข้าว อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานจากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด ( มหาชน ) ศูนย์กระจายสินค้า CDC บางบัวทอง