ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

30
ส.ค.
ผลักดันความยั่งยืนกิจการเกษตร กองทัพเรือ

ดร.ประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ พร้อมคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบเครื่องสีข้าว มูลค่า 279,000 บาท ให้ท่านพลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ ( พระราชวังเดิม )

เพื่อใช้ในกิจการโรงสีข้าวโยทะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ของคณะกรรมการกิจการเกษตรกรรม กรมสวัสดิการทหารเรือ กองทัพเรือ เป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวสาร สร้างรายได้นำเงินเข้าสมทบกองทุนสวัสดิการของกองทัพเรือ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสวัสดิการแก่ทหารเรืออีกทางหนึ่ง อันจะนำไปสู่การดำเนินกิจการเกษตรที่ยั่งยืนของกองทัพเรือ/p>