ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข่าวสารและกิจกรรม

25
ส.ค.
พิธีสำนึกพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ

มูลนิธิผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้ " โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสงเคราห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ปี พ.ศ. 2559 " จัดพิธีสำนึกพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนเทศบาล 5 ( วัดหัวป้อมนอก ) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ในการนี้นายสาธิต ธรรมประดิษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดงานและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้สูงอายุร่วมกับผู้บริหารเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ภาคใต้
โดยคุณมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการ บจก.ซี.พี.ฟู้ดสโตร์ เป็นตัวแทนผู้บริหารข้าวตราฉัตรมอบข้าวตราฉัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงานด้วย