ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

ข้าวตราฉัตร การันตีคุณภาพ

เพราะเราดีจริง จึงกล้ารับประกัน เพื่อเป็นที่ตอกย้ำมาตรฐานของกระบวนการผลิต และสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของข้าวไทย

“ข้าวตราฉัตร ข้าวคุณภาพที่ร้านค้าและผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ”

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

เพราะเราดีจริง จึงกล้ารับประกัน

RU Blog
ดูกิจกรรมพาชิมทั้งหมด
ข่าวและกิจกรรม ข้าวตราฉัตร
 • 16
  มิ.ย.
  งานวิ่งทะเลแวก สู่เกาะพิทักษ์ จ.ชุมพร ครั้งที่ 15ี

  งานวิ่งทะเลแวก สู่เกาะพิทักษ์ จ.ชุมพร ครั้งที่ 15 นักวิ่ง จำนวน 6,000 คน มอบข้าวฉัตรไลท์ 5 kg. จำนวน 136 ถุง เป็นรางวัลให้ผู้ชนะในรุ่นต่างๆ และได้มีทางร้านอนุชาต นิดดา...

 • 16
  มิ.ย.
  ข้าวตราฉัตรสนับสนุนงาน เดิน-วิ่ง การกุศล DIANA MINI MARATHON 2019 เพื่อกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่าี

  ข้าวตราฉัตรสนับสนุนงาน เดิน-วิ่ง การกุศล DIANA MINI MARATHON 2019 เพื่อกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ณ ศูนย์การค้าไดอาน่า...

 • 04
  มิ.ย.
  บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ี

  บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์...

 • 31
  พ.ค.
  บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมาี

  บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง) เปิดบ้านต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา และคณะ เยี่ยมชมกระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย...

ดูกิจกรรมทั้งหมด

โรงงานปรับปรุง คุณภาพข้าวตราฉัตร

โรงงานผลิตข้าวสารบรรจุถุงแห่งแรกๆที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่กระบวนการรับข้าวสารสีแปรสภาพจากรถบรรทุกของโรงสีต่างๆ สู่การบรรจุ ถุงจำหน่ายสู่ผู้บริโภค