ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

คำถามที่พบบ่อย

ด้วยตระหนักถึงความ สำคัญของผู้บริโภค จึงให้ความสำคัญในการบริการ โดยเฉพาะการบริการหลังการขาย จึงจัดตั้งหน่วยงานบริหาร ความพึงพอใจ หรือ CSM (Customer Satisfaction Management) เพื่อบริหารและจัดการต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เราให้ความสำคัญ เสมอทั้ง ในเชิงรับและเชิงรุกโดยเฉพาะ ซึ่งหน่วยงาน CSM มีหน้าที่ให้ข้อมูลและแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค พร้อมทั้งเป็นสื่อกลาง ในการรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบข้อสงสัยต่างๆจากผู้บริโภค ซึ่งการบริการเหล่านี้จะสามารถสร้างความพึงพอใจตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า ได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ
Q 1.ข้าวกล้องหอมมะลิกับข้าวกล้องแดง แตกต่างกันอย่างไร มีประโยชน์เหมือนกันหรือไม่
A

ตอบ มีความแตกต่างกันด้านสายพันธ์ แต่ในเรื่องประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการ ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับกลุ่มข้าวสารทั่วไป สารอาหารในกลุ่มข้าวกล้องจะมีปริมาณคุณค่าทางโภชนาการที่สูงกว่า มีประโยชน์มากกว่าข้าวสารที่ผ่านการขัดสีแล้ว

Q 2.ข้าวกล้องแดงยังมีจำหน่ายอยู่หรือไม่
A

ตอบ ปัจจุบันเรายกเลิกจำหน่ายข้าวกล้องแดงแล้วค่ะ

Q 3.ข้าวกล้องหอมมะลิมีขนาดกี่กิโลกรัม และมีจำหน่ายที่ห้างไหนบ้าง
A

ตอบ ข้าวกล้องหอมมะลิ มีขนาด 2 กิโลกรัม โดยมีจำหน่ายที่ 7-eleven, โลตัส,ซีพี เฟชรมาร์ท, เดอะมอลล์, ท๊อป, Max Value, Golden Placeและร้านค้าทั่วไป

Q 4.ข้าวตราฉัตรขนาด 1 กก. ทำไมต้องเจาะรูด้วย แล้วจะส่งผลต่อคุณภาพข้าวหรือไม่
A

ตอบ สาเหตุที่เจาะรูสินค้า เพราะเพื่อความสะดวกในการจัดวางสินค้าในร้านค้าและสามารถวางซ้อนกันได้หลายชั้น เนื่องจากรูบนถุงดังกล่าว ช่วยระบายอากาศออกจากถุงสินค้า ไม่ทำให้สินค้าโค่นล้ม ระหว่างจัดเรียงสินค้า การเจาะรูสินค้าไม่มีผลต่อคุณภาพสินค้า แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการจัดเก็บสินค้าของร้านค้าด้วย

Q 5.ข้าวตราฉัตร ขนาด 5 กก. เจาะรูหรือไม่ เพราะอะไร
A

ตอบ ข้าวตราฉัตรขนาด 5 กก. บริษัทฯจะไม่ได้ทำการเจาะรูสินค้า โดยสินค้าจะเป็นระบบแอร์ซีล เวลาทางร้านค้าจัดเรียงสินค้า ลมก็จะออกจากถุง(แอร์ซีล)ได้ ทำให้สินค้าไม่โค่นล้มและสวยงาม

Q 6.ทำไมข้าวจึงมีมอดได้ ทั้งที่ยังไม่หมดอายุ(ที่ระบุตามหน้าถุง)
A

ตอบ ข้าวมีมอดเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน เนื่องจากมอดมีโอกาสเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งสามารถพัฒนาการเจริญเติบโตได้ในสภาวะอากาศที่เหมาะสม ระหว่างการจัดเก็บและกระจายสินค้า ซึ่งการเกิดมอดในสินค้าข้าวสารไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าสินค้าจัดเก็บไว้ได้นานกี่เดือนถึงจะเกิดมอดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งความชื้น สภาวะอากาศ และการจัดเก็บสินค้า

Q 7.การจัดเก็บสินค้าแบบไหนที่ช่วยให้เกิดมอดได้ช้าลง
A

ข้าวเป็นสินค้าเกษตร สามารถมีมอดเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ หากมีการจัดเก็บเป็นเวลานาน ในสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมอดแมลง เช่น อากาศ และความชื้น
 

ดังนั้น ควรมีการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี มีการจัดเก็บในที่แห้ง ไม่อับชื้น หลีกเลี่ยงแสงแดดและสารเคมี หากเปิดถุงแล้วให้ปิดถุงให้สนิท หรือเก็บใส่กล่องปิดสนิท เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก หรือเก็บใส่กล่องปิดสนิทในตู้เย็น จะช่วยเก็บรักษาสินค้าได้นานและลดการเจริญเติบโตของมอดแมลงได้ดียิ่งขึ้น

Q 8.มอดมีอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ แล้วข้าวที่มีมอดรับประทานได้หรือไม่
A

ตอบ มอดไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ เป็นแมลงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของสินค้าข้าวสาร ดังนั้น หากพบมอดในข้าวสาร ก่อนรับประทาน ควรทำความสะอาดด้วยการซาวข้าวหลายๆครั้ง เพื่อให้ดูน่ารับประทานค่ะ

Q 9.ข้าวขึ้นราเกิดจากสาเหตุอะไร
A

ตอบ ข้าวขึ้นราเกิดจากข้าวได้รับการสัมผัสจากน้ำในปริมาณไม่มาก หรือความชื้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง และเกิดการเจริญเติบโตของรา ทำให้เกิดเป็นก้อนราเกิดขึ้นในถุงสินค้า

Q 10.ข้าวบูดเกิดจากสาเหตุอะไร มีวิธีป้องกันหรือไม่
A

ตอบ โดยปัญหาหม้อหุงข้าวบูดนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก “เชื้อจุลินทรีย์” ที่งฝังตัวอยู่ในหม้อหุงข้าว นานวันเข้าก็สะสมและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ข้าวเหลือแล้วปล่อยทิ้งไว้คาหม้อ วิธีการแก้ไข คือ 1.ล้างหม้อหุงข้าวโดยใช้นำยาล้างจานทำความสะอาดทุกครั้ง 2.ไม่ทิ้งข้าวไว้ในหม้อ โดยนำข้าวที่เหลือเก็บเข้าในตู้เย็น 3.หากข้าวบูด ให้ทำความสะอาดหม้อหุงข้าวด้วยน้ำยาล้างจานให้สะอาด และใส่น้ำในหม้อหุงข้าวประมาณครึ่งหม้อ และกดหุงข้าวตามปกติ ให้น้ำเดือดประมาณ 30 นาที เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่หลงเหลืออยู่ในหม้องหุงข้าว จากนั้นจึงนำหม้อไปล้างทำความสะอาดอีกครั้ง แค่นี้ก็หมดกังวลเรื่องหม้อหุงข้าวบูดแล้วค่ะ

Q 11.ข้าวฉัตรอุบลม่วง ขนาด 5 กก.และ 2 กก.มีจำหน่ายที่ไหนบ้าง
A

ตอบ ฉัตรอุบลม่วง ขนาด 5 กก. มีจำหน่ายที่ ซี.พี.เฟชรมาร์ท,7-Catalog,Magnetเชียงใหม่ และแม็คโครโซนภาคใต้และร้านค้าทั่วไป ฉัตรอุบลม่วง ขนาด 2 กก. มีจำหน่ายที่ ซี.พี.เฟชรมาร์ท,7-eleven,แฟมิลี่มาร์ท

Q 12.ข้าวฉัตรทองมีจำหน่ายที่ไหนบ้าง
A

ตอบ ฉัตรทอง ขนาด 5 กก. มีจำหน่ายที่ โลตัส,บิ๊กซี,เดอะมอลล์,ท๊อป,จัสโก้,สุวรรณชาด,วิลล่า,ซีพี เฟชรมาร์ท, Max Value และร้านค้าทั่วไป ฉัตรทอง ขนาด1 กก. มีจำหน่ายที่ ซีพี เฟชรมาร์ท,วิลล่าและร้านค้าทั่วไป

Q 13.ข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตรมีจำหน่ายที่ไหนบ้าง
A

ตอบ ข้าวหอมมะลิใหม่ ขนาด 5 กก. มีจำหน่ายที่ แม็คโคร,โลตัส,บิ๊กซี, เดอะมอลล์,ท๊อป,สุวรรณชาด,วิลล่า,ซีพี เฟชรมาร์ท,7-eleven, Max Value, Cj Express และร้านค้าทั่วไป ข้าวหอมมะลิใหม่ ขนาด 1 กก. มีจำหน่ายที่ โลตัสเอ็กเพลส,บิ๊กซี,7-eleven,เดอะมอลล์,สุวรรณชาด,Max Valueและร้านค้าทั่วไป

Q 14.ข้าวเหนียวอีสานขนาด 1 กก.มีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าที่ไหนบ้าง
A

ตอบ มีจำหน่ายที่ เดอะมอลล์ค่ะ

Q 15.ขนมริ-โอ้ มีจำหน่ายที่ไหนบ้าง
A

ตอบ มีจำหน่ายที่ท๊อป และtrue coffee

ท่านสามารถส่งข้อความเรื่องคุณภาพสินค้า หรือข้อสงสัยต่างๆเบื้องต้น มาที่หน่วยงานดูแลผู้บริโภคได้ตามช่องด้านล่าง