ด้านสังคม

CPI รับรางวัล CP Group Digital Transformation Award 2024

July 1 2024

CPI รับรางวัล CP Group Digital Transformation Award 2024 ประเภท “Remarkable Progress in Digital Transformation Award”

โดยคุณฐิติ ลุจินตานนท์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ CPI รับจาก ดร.ไมเคิล กรีซีลส์ Group Chief Digital Officer and CP GroupExclusive เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในงาน CP Group Digital Transformation Day ที่ Auditorium Room True Digital Park

รางวัล Remarkable Progress in Digital Transformation มอบให้บริษัทที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความคืบหน้าผ่านตัวชี้วัด มีคะแนนผลรวมสูงขึ้นมากกว่า 30% ในปี 2023 ผ่านการปรับปรุงระบบ ERP และการประยุกต์ใช้ data analytics solutions เป็นการการันตีความสำเร็จในการขับเคลื่อนองค์กร สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล