ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

RU Blog

Grilled Chicken with BBQ Sauce

Grilled Chicken with BBQ Sauce

Oil Spray                                 

Chopped Garlic             1          teaspoon(s)

Chopped Ginger            1          teaspoon(s)

Ketchup                        1          tablespoon(s)

Chili Sauce                   1          teaspoon(s)

Stavia                           1          teaspoon(s)

Water                            1          teaspoon(s)

Low-sodium Soy Sauce  1          teaspoon(s)

Dried Oregano              1/2        teaspoon(s)

Chicken Breast              150       grams

Thai RD 43                   150       grams

 

1. Thinly grease a pan with oil spray. Add garlic and ginger, stir fry until fragrant.

2. Add ketchup, chilli sauce, stevia, water, soy sauce and oregano, mix all together.

3. Grill chicken breast just enough cooked, then coat it with prepared sauce and allow it to cook until you get the color.

4. Serve with Thai RD 43.

 

BBQ烤鸡

油                                            

大蒜                  1          茶匙

姜                     1          茶匙

番茄酱              1          汤匙

辣椒酱              1          茶匙

甜叶菊              1          茶匙

白水                  1          茶匙

低钠酱油           1          茶匙

牛至                  1/2        茶匙

鸡胸肉              150       克

白米 RD            43         克

 

1.喷一下少油在炒锅上,加大蒜和姜姜,炒至香。

2.加入番茄酱、辣椒酱、甜叶菊、白水、酱油和牛至,搅拌使均匀。

3.将鸡胸肉在锅上烤至熟,然后使用准备好的酱汁涂鸡肉,烧烤至颜色好看。

4.配上白米 RD 43一起食用。