ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

RU Blog

ร้านข้าวอร่อยต้องบอกต่อ - Sheep Village

( รายการ 1000 ฉัตรพาชิม ) ร้าน Sheep Village Restaurant & farm ร้านอาหาร Style Country และเพลิดเพลินไปกับ Small Farm ก่อนรับประทานอาหารเย็นท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สุดจะโรแมนติก