ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

RU Blog

ร้านข้าวอร่อยต้องบอกต่อ - ภัตตาคารตูลู่

(รายการ 1000 ฉัตรพาชิม ) สุขคูณสองที่ตูลู่ ลิ้มรสอาหารแสนอร่อย ดีต่อสุขภาพ พร้อมการให้บริการที่สะดวกสบายเสมือนอยู่บ้าน อีกหนึ่งสถานที่แห่งความสุขในจังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถเข้ามาใช้บริการได้ในทุกโอกาส ติดตามชมได้ในรายการ 1000 ฉัตรพาชิม - ภัตตาคารตูลู่


กิจกรรมท้ายรายการ https://www.facebook.com/KhaoTraChat/videos/1755673941117443/