ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

RU Blog

ร้านข้าวอร่อยต้องบอกต่อ - ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง

( รายการ 1000 ฉัตรพาชิม ) เลื่องลืออาหารจีนในถิ่นล้านนา “เจี่ยท้งเฮง” ภัตตาคารอาหารจีนแต้จิ๋ว รสชาติเป็นเลิศ ที่ยังคงคุณภาพและเอกลักษณ์ อยู่คู่ชาวเชียงใหม่มากว่า 60 ปี