ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวที่ดีที่สุด

RU Blog

ข้าวแห้ง Kao Hang ข้าวหอมมะลิใหม่ ตราฉัตร

เมนูใหม่ ชวนหิว น่าลองงงง 
"ข้าวแห้ง" จากข้าวหอมมะลิใหม่ ตราฉัตร