แบดไทย  เด็กไทย  ก้าวไกลสู่แชมป์โลก

สาระเทคนิค

  • การฝึก agility

    การพัฒนาความสามารถของสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาในด้านความคล่องแคล่วว่องไว หรือ Agility Trainning จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว...

    อ่านต่อ
  • การฝึก Weight trainning

    -

    อ่านต่อ