เกี่ยวกับเรา

สุดยอดบริษัทชั้นนำ
แห่งเอเชีย

บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ก่อตั้งเมื่อปี คศ.1979 โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นให้บริการการค้าระหว่างประเทศ โดยให้บริการนำเข้าและส่งออกสินค้าหลากหลายประเภทและครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าครอบคลุมทุกภูมิภาคจาก ทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็ว

ข้าวตราฉัตรขยายตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ที่บริษัทคัดสรรมาเพื่อการส่งออก ภายใต้ตราสินค้า “ตราฉัตร” ทั้งสินค้าประเภทอาหาร สินค้าเกี่ยวเนื่องกับอาหารและมิใช่ อาหาร อาทิ เส่นหมี่กึ่งสำเร็จรูป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบตรา ริ-โอ้ เป็นต้น ความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะ เราใส่ใจและให้ความสำคัญคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี เครื่องมือในการผลิต รวมไปถึงแผนการตลาดที่แข็งแกร่ง โดยสร้างเครือข่ายการขายและการกระจายสินค้าทั่วโลก เมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การสร้าง

ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าว่าเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศชั้นนำของประเทศไทยที่มีเครือข่ายการค้า ทั่วโลก ธุรกิจที่บริษัทฯให้บริการและมีความสำคัญอันดับหนึ่ง ซึ่งได้จดทะเบียนการค้าในประเทศไทย คือ ธุรกิจข้าวครบวงจร ภายใต้ตรา สินค้า “ตราฉัตร” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ผลิต ปรับปรุงคุณภาพและจัดจำหน่าย กว่า 100 ประเทศทั่วโลกภายใต้มาตรฐานและ ตราสินค้าเดียวกันหากจำหน่ายในต่างประเทศจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Royal Umbrella” ข้าวตราฉัตร ให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานและ คุณภาพเป็นอย่างมาก