รางวัล

PM Award 2016

กว่า 21 ปี ข้าวตราฉัตร คว้ารางวัล PM Award ตอกย้ำคุณภาพมาตรฐานข้าวตราฉัตร ข้าวไทยสู่เวทีระดับโลก ในงาน
Prime Minister’s Export Award 2016 โรงงานผลิตข้าวขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก บ้านหลังใหญ่ของข้าวตราฉัตร บนพื้นที่ 270 ไร่ มูลค่า 3,000 ล้านบาท ในเขตอำเภอนครหลวง
พระนครศรีอยุธยา,ผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ในกระบวนการผลิตทั้งระบบ ในแบบระบบปิดเพื่อควบคุม การผลิตได้ทุกขั้นตอน ผลิตข้าวได้สูงถึง 1,080,000 ตันต่อปีพัฒนาระบบการขนย้ายสินค้าภายในโรงงานเพื่อการใช้พลังงานได้คุ้มค่าที่สุด

รางวัล

อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562และปี 2563

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด (ข้าวตราฉัตร) โดยนายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
(รับผิดชอบธุรกิจข้าวและอาหาร) เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้ารับมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 เป็นครั้งที่ 2 จากนายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ถือเป็นผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงรายใหญ่ของประเทศไทย เพียงยี่ห้อเดียว ที่ได้รับรางวัลฯ เพื่อตอกย้ำ “ข้าวตราฉัตร” ข้าวแบรนด์คนไทยผลิต เป็นข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานส่งออกที่คนไทยทั่วประเทศไว้วางใจ โดยผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตรมีการรักษาคุณภาพตามมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง มีระบบตอบสนองต่อผู้บริโภค (Customer Relations) และประกอบกับเป็นผู้นำธุรกิจยั่งยืน คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และความปลอดภัยในอาหารของผู้บริโภคมาเป็นหลัก รวมถึงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย

รางวัล

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019ภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ภายในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019” (QUALITY PERSON OF THE YEAR 2019) คุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ซีอีโอข้าวตราฉัตร เข้ารับรางวัล“บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019” รางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ได้รับพระกรุณาจากหม่อมเจ้าประภาพันธุ์ (ภานุพันธุ์) กรโกสียกาจ ภายในงานเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี2019 ( QUALITY PERSON OF THE YEAR 2019) พร้อมกล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี ที่ได้ทำงานภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซี.พี. ได้รับโอกาสและการสนับสนุนจาก ผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน

รางวัล

พนมมือติดดาว ปี 2559-2562

บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด หรือ ข้าวตราฉัตร เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมือ” รับรองมาตรฐานดีพิเศษ “ข้าวหอมมะลิแท้ 100% คุณภาพ มาตรฐาน สม่ำเสมอ” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2562 ต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสินค้าที่ได้รับเครื่องหมายรับรองรูปพนมมือ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100% ตราฉัตรทอง และข้าวหอมมะลิใหม่ 100% ตราฉัตร รางวัลฯ นี้ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค แสดงให้เห็นถึงการรักษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตข้าว ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของ บริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

โดยมีคุณศิวาพร แดงโชติ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านควบคุมคุณภาพ/ประกันภาพ/วิจัยและพัฒนา เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลฯ จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์