ข่าวสารและกิจกรรม > ผู้นำเยาวชนสู่ความยั่นยืน ผู้นำเยาวชนสู่ความยั่นยืน ณ โครงการนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้นำเยาวชนสู่ความยั่นยืน ผู้นำเยาวชนสู่ความยั่นยืน ณ โครงการนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

เสาร์ 27 ตุลาคม 2561

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยคุณฐิติ ลุจินตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร

ผู้นำเยาวชนสู่ความยั่นยืน ผู้นำเยาวชนสู่ความยั่นยืน ณ โครงการนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
 
เปิดบ้านต้อนรับนิสิตนักศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 50 คน ตามโครงการผู้นำเยาวชนสู่ความยั่งยืน Young Leadership Development ( YLD ) รุ่นที่1 เรียนรู้ธุรกิจข้าว ด้วยนวัตกรรมการผลิตข้าวตราฉัตรที่ทันสมัยมีมาตราฐานระดับโลก พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการในแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ปักหมุดความยั่งยืน 17 เป้าหมาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย สร้างรอยยิ้มและความสนุกสนาน พร้อมลองลิ้มชิมรสผลิตภัณฑ์อาหารในเครือ และข้าวฉัตรไลท์ (กข.43) ที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำกว่าข้าวทั่วไป เพื่อสุขภาพที่ดี
Go Back

 สิ่งที่เรายึดมั่นสูงสุดเหนือจากความสำเร็จก็คือ ความตั้งใจที่จะช่วยเกษตรกรไทย มีชีวิตที่ดีกว่าและมีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน และนี่คือภารกิจที่ท้าทายที่เราจะต้องทำให้สำเร็จในที่สุดสมดังคำที่ว่า ข้าวคือชีวิต

ติดต่อเรา

  อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น28
 csm@cptrading.co.th
 +66 (0) 2646 - 7200
   โทรสาร+66 (0) 2764 - 7392