ข่าวสารและกิจกรรม > ทอดผ้าพระกฐิน ๒๕๖๑

ทอดผ้าพระกฐิน ๒๕๖๑

เสาร์ 03 พฤศจิกายน 2561

นโอกาสที่ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  โปรดประทานผ้าพระกฐินให้ กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยดร.เอี่ยม  งามดำรงค์ รองประธานอาวุโส อัญเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดวังแดงใต้ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  ในวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐น.

ทอดผ้าพระกฐิน  ๒๕๖๑
 
ในการโดยเสด็จพระกุศลในครั้งนี้ ชาวชุมชนวังแดงใต้และพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา นำโดยคุณสุเมธ  ภิญโญสนิท พร้อมผู้บริหาร  พนักงานและครอบครัว จากข้าวตราฉัตรและปุ๋ยซี.พี.หมอดิน รวบรวมทุนทรัพย์จำนวน ๑,๒๐๒,๐๐๐ บาท  เพื่อนำไปปฏิสังขรณ์อุโบสถและเสนาสนะ ยังประโยชน์ต่อหมู่สงฆ์และชาวชุมชนต่อไป
 
Go Back

 สิ่งที่เรายึดมั่นสูงสุดเหนือจากความสำเร็จก็คือ ความตั้งใจที่จะช่วยเกษตรกรไทย มีชีวิตที่ดีกว่าและมีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน และนี่คือภารกิจที่ท้าทายที่เราจะต้องทำให้สำเร็จในที่สุดสมดังคำที่ว่า ข้าวคือชีวิต

ติดต่อเรา

  อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ ชั้น28
 csm@cptrading.co.th
 +66 (0) 2646 - 7200
   โทรสาร+66 (0) 2764 - 7392