ด้านสังคม

๗๓ ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

January 22 2023
๗๓ ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ อายุวัฒนมงคล ๗๓ ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซื้อข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร ขนาด ๕ กก. จำนวน ๑,๓๒๐ ถุง มูลค่า ๒๔๙,๔๘๐ บาท เพื่อมอบ ๑๑ สาธารณศุล อาทิ โรงเรียนปริยัติธรรม, บ้านเด็กหญิง, คนไร้ที่พึ่ง, บ้านพักคนชรา, สถานีตำรวจ และมูลนิธิกู้ภัยฯ
คุณประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ นำคณะผู้บริหารน้อมถวายสักการะ แสดงมุทิตาเจ้าประคุณสมเด็จฯ ด้วยความกตัญญู พร้อมร่วมใส่บาตรอาหารแห้ง หล่อพระบำเพ็ญกุศล โดยผู้บริหารและพนักงาน ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสมทบทุนทรัพย์ซื้อข้าวตราฉัตร มอบ ๑๑ สาธารณกุศล ฯลฯ เป็นเงินรวม ๒๓๘,๐๐๐ บาท ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๘