ด้านสังคม

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ จ.พระนครศรีอยุธยา

May 26 2024

ข้าวตราฉัตร ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสมทบทุนทรัพย์ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ รวมจำนวน 21 ตัว แบ่งเป็น โค 12 ตัว กระบือ 9 ตัว มูลค่า 624,220.84 บาท

ส่งมอบให้กับธนาคารโค-กระบือตาม พระราชดำริฯ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่ออุทิศถวายแด่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถระ)

เกษตรกรผู้รับโค-กระบือ จากธนาคาร จะต้องทำสัญญายืมโค-กระบือ เพื่อการผลิต เป็นระยะเวลา 5 ปี ต้องเอาใจใส่เลี้ยงดูเป็นอย่างดี ไม่นำไปฆ่าหรือขาย และหากมีลูกเกิดตัวแรกให้เกษตรกรส่งคืนโครงการตามสัญญา ส่วนลูกที่เกิดตัวต่อไปยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกร

#ข้าวตราฉัตร #ไถ่ชีวิตโคกระบือ

Cattle and buffaloes Cattle and buffaloes-2 Cattle and buffaloes-3 Cattle and buffaloes-4