ด้านสังคม

โรงงาน ข้าว ซี.พี. รับรองคุณภาพ ด้วยรางวัล อย. ควอลิตื้ อวอร์ด

February 18 2021

คุณสุภลักษณ์ โฆษิตานนท์ เจ้าหน้าที่อาวุโส
ฝ่ายงานบริหารลูกค้า ภาคเหนือ มอบข้าวฉัตรไลท์ 510 กิโลกรัม ให้ ทพ.ต.อารีย์ ภูมิประเสริฐโชค
ผช.ผอ.ด้านลูกค้าสัมพันธ์ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ต่อสู้วิกฤต COVID_19 ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือนที่ผ่านมา

โดยกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
มุ่งดำเนินธุรกิจตามปณิธาน 3 ประโยชน์ ในการตอบแทนคุณแผ่นดิน