ด้านสังคม

โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ ปีที่ 20

May 19 2024
เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกับข้าวตราฉัตร เดินหน้าโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุยากไร้ เป็นปีที่ 20 ส่งมอบความห่วงใยผู้สูงอายุ พื้นที่ภาคตะวันออก
คุณสลารีวรรณ ทัพทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้ผู้สูงอายุยากไร้ โดยมีคุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย รองประธานมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณพิเชษฐวิช กาญจนเตชะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ผู้บริหารข้าวตราฉัตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ ให้ผู้สูงอายุยากไร้กลุ่ม 7 จังหวัด ได้แก่จ.ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา
เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ยากไร้ ขาดคนดูแลเลี้ยงดูหรือทุพพลภาพและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สอดรับกับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบัน และดำเนินการภายใต้ปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือประโยชน์ต่อประเทศ ประชาชน และองค์กร