ด้านสังคม

สร้างสุขผู้สูงอายุ จ.สุพรรณบุรี

March 26 2024

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 คุณชัยวัฒน์ สุภาวิมล ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยพนักงาน CSR SPIRIT จิตอาสา โรงสีข้าวสุพรรณบุรี  ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย, สาธารณสุขจังหวัด, เหล่ากาชาด, และผู้นำชุมชน ออกหน่วยช่วยเหลือ เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ปี 2567 พื้นที่ 76 จังหวัด

การณ์นี้ กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุฯ จ.สุพรรณบุรี ทางคณะได้ลงพื้นที่ บ้านน.ส.สมใจ จันทร์ลอย อายุ 77 ปี ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช โดยมอบข้าวตราฉัตร และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ตามปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์