ด้านสังคม

รับรางวัล Supplier Excellent Award ในงาน 2023 Regional Supplier Conference ณ ประเทศฮ่องกง

November 14 2023

คุณกมล อังคะวิชัย รองกรรมการผู้จัดการการค้าข้าวต่างประเทศ รับรางวัล Supplier Excellent Award ประจำปี 2023 ในฐานะคู่ค้าที่เป็นที่ยอมรับการผลิตวัตถุดิบและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ

การประชุมคู่ค้าธุรกิจระดับภูมิภาคของ Maxim’s Group ประจำปี 2023 องค์กรชั้นนำของเอเชียในด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีการดำเนินงานประเทศต่างๆ เช่น ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา และไทย โดยมีเป้าหมายการเชื่อมโยงสังคมของมนุษย์ผ่านอาหารที่ดี มีคุณภาพสูง และพัฒนานวัตกรรมใหม่ด้านอาหารอย่างยั่งยืน การเข้าร่วมครั้งนี้ยังทำให้สินค้าของไทยได้สร้างชื่อเสียงไปในเวทีระดับโลก