ด้านสังคม

บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/66 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

January 30 2023
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/66
📍ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
CSR SPIRIT จิตอาสา มุ่งมั่นตามปณิธาน 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” เข้าร่วมบริจาคโลหิต เนื่องด้วยการขาดแคลนโลหิต แบ่งปันช่วยเหลือสังคมส่งต่อลมหายใจช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการรักษา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาค 165 คน และได้โลหิตรวม 137 ยูนิต