ด้านสังคม

น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง ปีที่ 16 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

February 9 2023
น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง ปีที่ 16
📍คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณรณรงค์ รามสูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักวางแผน พร้อมด้วย คุณดุริยะ รอดเรือง ผู้จัดการทั่วไปด้านงานขาย ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษานักศึกษาจากการระดมทุนผู้บริหารและพนักงาน แก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 ทุน
1. นส.ศรารัตน์ ประสานศักดิ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
2. นส.ทิพย์ประภา พรมเทพ นักศึกษาระดับปริญญาโท
3. นส.พนิดา หินแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาตรี
คุณนิโรบล เบญจฆรณี ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้าข้าวตราฉัตร ร่วมมอบข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตรส่งต่อกำลังใจ เพื่อส่งมอบโอกาสทาง การศึกษาให้เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ
ส่งต่อการช่วยเหลือแบ่งปันสังคม ในโอกาสทุนการศึกษา 100 ทุน 100 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้แก่นักเรียน ผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสา สร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม
โดยการมอบทุนครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการ “น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง” มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามปณิธาน 3 ประโยชน์ นั้นคือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรเป็นลำดับท้ายสุด