ด้านสังคม

น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง ปีที่ 16 โรงเรียนบ้านกรงปีนัง จ.ยะลา

February 10 2023
น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง ปีที่ 16
📍โรงเรียนบ้านกรงปีนัง จ.ยะลา
คุณมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบทุนการศึกษาจากการระดมทุนผู้บริหารและพนักงาน แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกรงปีนัง จ.ยะลา จำนวน 20 ทุน และมอบข้าวตราฉัตรสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
ส่งต่อกำลังใจ มอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกมลรัตน์ ถวิลรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ
การช่วยเหลือแบ่งปันสังคม ในโอกาสทุนการศึกษา 100 ทุน 100 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้แก่นักเรียน ผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสา สร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม
โดยการมอบทุนครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการ “น้ำใจนี้จากพี่สู่น้อง” มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามปณิธาน 3 ประโยชน์ นั้นคือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กรเป็นลำดับท้ายสุด