ด้านสังคม

ข้าวตราฉัตร สนับสนุนการออกร้านเกษตรแฟร์ ประจำปี 66

January 27 2023
ข้าวตราฉัตร สนับสนุนการออกร้านเกษตรแฟร์ ประจำปี 66
📍เยาวชนผู้นำสู่ความยั่งยืน (YLD) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
คุณพรหม วรนุตารักษา ผู้จัดการทั่วไป สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบข้าวตราฉัตร สนับสนุน การออกร้านเกษตรแฟร์ ประจำปี 66 เพื่อหารายได้ออกค่ายอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆของกิจการนิสิตคณะสัตวแพทย์
โดยได้รับเกียรติจาก อ.สพ.ญ.นิยดา ล้านทรัพย์สกุล และ ผศ.สพ.ญ.ดร.อักษร แสงเทียนชัย พร้อมนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมรับมอบ