ด้านสังคม

“ข้าวตราฉัตร” รับรางวัล “พนมมือติดดาว” 4 ปีต่อเนื่อง

February 18 2021

คุณสุภลักษณ์ โฆษิตานนท์ เจ้าหน้าที่อาวุโส
ฝ่ายงานบริหารลูกค้า ภาคเหนือ มอบข้าวฉัตรไลท์ 510 กิโลกรัม ให้ ทพ.ต.อารีย์ ภูมิประเสริฐโชค
ผช.ผอ.ด้านลูกค้าสัมพันธ์ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ต่อสู้วิกฤต COVID_19 ตลอดระยะเวลากว่า 2 เดือนที่ผ่านมา

โดยกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
มุ่งดำเนินธุรกิจตามปณิธาน 3 ประโยชน์ ในการตอบแทนคุณแผ่นดิน

#SocialDISHtancing

#ThankYouAllFightingHearts

#ขอบคุณที่สู้ไปด้วยกัน

#ข้าวตราฉัตร

#ตราฉัตรFamily

#เมนูสุขไม่เว้นระยะห่าง

#เราจะผ่านมันไปด้วยกัน