ด้านสังคม

ข้าวตราฉัตรมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ผู้สูงอายุยากไร้พื้นที่ภาคใต้

June 2 2024

ข้าวตราฉัตรจับมือมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ผู้สูงอายุยากไร้พื้นที่ภาคใต้

โดยมี ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย รองประธานมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคุณมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านงานขายทั่วไปภาคใต้และงานขายทั่วไปช่องทาง RU ข้าวตราฉัตร และพนักงานในธุรกิจสุกรภาคใต้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมมอบข้าวตราฉัตรและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพให้ผู้สูงอายุยากไร้กลุ่ม 7 จังหวัด ได้แก่ ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ณ เทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

ข้าวตราฉัตรมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร ที่ตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการช่วยเหลือประชาชนทุกมิติทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนพื้นที่ภาคใต้

 #ข้าวตราฉัตร
#สร้างสุขผู้สูงอายุ #ผู้สูงอายุ